Collectieve Binnentuinen

Wat begon met een onderzoek  naar het wakker kussen van 'in slaap gevallen' binnenterreinen in Rotterdam ontwikkelde zich tot het online Platform BinnentuinenPlatform Binnentuinen

2015 - 2016


Om de opgedane kennis rondom binnentereinen te ontsluiten hebben we vanuit Stichting Tussentuin het online Platform Binnentuinen opgezet.

Platform Binnentuinen is een online kennisbank voor iedereen die betrokken is bij een collectieve tuin. Het platform biedt praktische informatie, stimuleert kennisdeling en ondersteunt bij het ontwikkelen van een collectieve binnentuin.


In samenwerking met:

Studio Joost van Dijk - Joost van DijkDoornroosje

2012 - 2013


We hebben gewerkt aan het onderzoek Doornroosje, om inzicht te krijgen in het transformeren van verwaarloosde binnenterreinen naar goed functionerende, collectieve binnenterreinen met kwalitatief hoogwaardig groen.


Binnen de huidige discussie over het groener, gezonder en socialer maken van de stad ligt de focus voornamelijk op de openbare ruimte. Wij hebben ervaring in het collectieve domein en zien daar kansen. We analyseren een aantal goede voorbeeldtuinen.


In samenwerking met:

Buro Lina - Tanja Lina

Studio Joost van Dijk - Joost van Dijk