LANDscapeARTitecture

groot afstudeervak


2008


De prijsvraag “Bakens aan het Water” is een opstap geweest voor ons afstudeeronderzoek. Het doel van het afstudeeronderzoek was om binnen de prijsvraag “Bakens aan het Water” te onderzoeken wat het beeldend instrumentarium van de kunstenaar en de landschapsarchitect is waarmee ze het verhaal van de plek (het Rivierengebied) vertellen, en of ze daarbij de mogelijkheid bieden om nieuwe ontwikkelingen op een contextbewuste wijze in te passen.


LANDscape ARTitecture, want het gaat over het landschap, over scheppen, over kunst, over landkunst, over landschapsarchitectuur en de verhoudingen tussen deze verschillende begrippen.


In samenwerking met Daphne van der Wal