Verdronken Dorpen 1


besloten prijsvraag


2010-2011


De geschiedenis van dijkdoorbraken heeft een enorme invloed gehad op de vorming van het landschap tussen Arnhem en Nijmegen.


Bij de dijkdoorbraak van 1799 werd het buurtschap Leuven door het water verwoest. Met dit voorstel maken we het verhaal over Leuven tijdelijk weer beleefbaar, door gebruik te maken van een extreem contrast. Met een liefelijk gebaar van bloemen vertellen we het heftige verhaal van de dijkdoorbraak en de overstroming.


We stellen voor om tussen de rivier en de locatie waar de overstroming heeft plaatsgevonden een verbindende lijn in te zaaien met bloemzaad. Tijdens een aantal zondagen nodigen we bezoekers uit om bloemen te komen plukken. De bezoekers zullen dan zelf (gedeeltelijk) de loop van het water afleggen en de geschiedenis van het voormalige buurtschap “wegplukken”.


I.o.v. Cultuurpact rondom Arnhem en Regionaal Bureau voor Toerisme KAN

In samenwerking met Daphne van der Wal