Na gesprekken met de gebiedseigenaar blijkt de vogelbescherming de eerste doelstelling op dit terrein. De mogelijke aanwezigheid van de grauwe gors en de kwartelkoning in het broedseizoen, staat het niet toe om te zaaien. Om deze reden is ons gevraagd een nieuw voorstel in te dienen. We zijn een nieuwe weg ingeslagen, waarbij we flexibel kunnen reageren op de eventuele aanwezigheid van broedvogels.


Gedurende vier weekenden gaan we met vier verschillende groepen mensen de uiterwaarden in om met wilgentenen en blauw doek met verhaal tijdelijk beleefbaar te maken. We starten de weekenden met een verhaal over Leuven en bepalen gezamelijk hoe we het verhaal kunnen verbeelden. Vier keer een reflectie over de geschiedenis van Leuven, vier keer een ontwerpproces, vier keer een verbeelding van Leuven.


I.o.v. Cultuurpact rondom Arnhem en Regionaal Bureau voor Toerisme KAN zie: www.verdronkendorpen.nl

In samenwerking met Daphne van der Wal

Met dank aan: de Historische Kring voor het enthousiasme en informatie, Ferdinand van Hemmen voor zijn mooie verhalen en natuurlijk aan de mensen die een weekend hebben meegedaan voor hun enorme inzet.


EXPO 1  
EXPO 2
EXPO 3
EXPO 4


Verdronken Dorpen 2


Verdronken Dorp Leuven

Verhalen verbeelden


2011