top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Verdronken Dorpen - Verhalen Verbeelden

In opdracht van

RBT KAN en CBK Gelderland

In samenwerking met

Daphne van der Wal

Jaar

2011

De geschiedenis van dijkdoorbraken heeft een enorme invloed gehad op de ontwikkeling van het landschap tussen Arnhem en Nijmegen. Bij de dijkdoorbraak van 1799 werd het buurtschap Leuven door het water verwoest. Als onderdeel van het evenement Verdronken Dorpen hebben we het verhaal van het verdronken dorp Leuven nieuw leven ingeblazen.

Na verschillende interviews met historici, schrijvers en omwonenden hebben we dit verhaal opgetekend. Vier weekenden waren we in de uiterwaard te vinden, met vier verschillende groepen mensen. Telkens met dezelfde middelen (wilgentenen, touw en blauw doek) en hetzelfde verhaal van Leuven als voedingsbodem voor de makers. Vier keer een reflectie over de geschiedenis van het verdronken dorp Leuven, vier keer een ontwerpproces, vier keer een fysieke verbeelding. Het eindresultaat laat zich raden: vier keer een compleet verschillend (tijdelijk) kunstwerk.

bottom of page