top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Staringtuin

In opdracht van

Woonstad Rotterdam

In samenwerking met

Joost van Dijk, Stichting Tussentuin en BuurtLAB

Jaar

2016

In een intensief participatief proces met omwonenden, gericht op volwassenen én kinderen, hebben we een nieuw ontwerp gemaakt voor de collectieve binnentuin van het Staringblok in Spangen. 
 
De oorspronkelijke opzet van dit binnenterrein bestond uit een grasveld dat was omringd met bergingen. De gesloten ring van bergingen leidde tot een gebrek aan toezicht, wat veel narigheid aantrok. Het clusteren van de bergingen en het
transparant maken van de erfafscheidingen was een eerste stap om de sociale veiligheid weer op peil te krijgen.

Tuinieren, ontmoeten en natuurlijk spelen zijn de centrale thema’s binnen de nieuwe inrichting. Met de groene daken van de bergingen wordt water opgevangen en de nieuwe entreepoorten zorgen voor een positieve uitstraling. 

“De Staringtuin is een plek geworden die past bij de bewoners, onder meer omdat ze konden meedenken. Participatie zorgt er bovendien voor dat ze voor zo’n terrein gaan zorgen. Ik word heel blij als ik zie dat mensen die elkaar eerst niet kenden
elkaar nu aanspreken in de binnentuin en het daar gezellig met elkaar hebben”, aldus Jikke Vergragt, projectleider Woonstad Rotterdam.

bottom of page