top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Flora voor Fauna

In opdracht van

7 Seasons en Stichting De Natuurlijke Stad

In samenwerking met

Marlou de Jong

Jaar

2013 tot .....

Flora voor Fauna geeft suggesties voor beplanting om daarmee de biodiversiteit in de stad te versterken. Eenieder kan kleine dieren in zijn eigen wijk een handje helpen. Met de juiste beplanting en schuilplaatsen wordt de leefomgeving van specifieke diersoorten – waaronder allerlei nuttige beestjes – versterkt.

Elk dier stelt eigen eisen aan zijn omgeving, onder meer op het vlak van voedsel en schuil- en nestgelegenheid. Zo ziet een tuin voor zanglijsters er heel anders uit dan een tuin voor vleermuizen.  

Binnen het project zijn er verschillende groene plekken in de openbare ruimte gerealiseerd. Van kleine geveltuinen tot een tijdelijke inrichting van een groter plein. Aan alle tuinen zijn beheerders gekoppeld.

Flora voor Fauna is een echt Rotterdams project. De eerste Flora voor Fauna-plekken zijn aangelegd langs een kindvriendelijke route in de Agniesebuurt en Provenierswijk. Later is de Habitat-tuin in Cool gerealiseerd en zijn er Flora voor
Fauna-lesbrieven gemaakt voor basisscholen. Ook in het Oude Noorden zijn er Flora voor Fauna-tuinen te vinden.

bottom of page